Spelregels

Door uw inschrijving aanvaardt u de volgende spelregels voor deelname. Deze kunnen in het belang van een goede organisatie worden gewijzigd of aangevuld.  Daarvan stellen wij u dan uiteraard op de hoogte.

  • De organisatie bepaalt wie waar staat, welke kraam of ruimte krijgt en wanneer een deelnemer die middag op een podium optreedt. 
  • Commerciële verkoop is niet toegestaan. Voor zover deelnemers tijdens Bergen op Zicht iets willen verkopen ten behoeve van de eigen organisatie, mag dit enkel vanuit de kraam en ruimte die door de organisatie aan de deelnemer ter beschikking is gesteld.  
  • Er mogen alleen flyers uitgedeeld worden vanuit de eigen kraam en niet daarbuiten. 
  • Om overlast voor andere deelnemers te voorkomen, dient het gebruik van geluidsversterkende apparatuur beperkt te worden. 
  • De demonstratieplekken dienen vrijwel de gehele tijd gebruikt te worden. 
  • De deelnemer wordt dringend verzocht om voertuigen waarmee materiaal wordt aangevoerd uiterlijk 11.00 uur verwijderd te hebben van het evenemententerrein. Niet eerder dan 17.00 uur kan men met de ontruiming van de kraam beginnen. 
  • Als u stroom nodig hebt, moet u dat bij de inschrijving hebben aangevraagd. U dient zelf te zorgen voor een verlengsnoer van tenminste 20 meter met geaarde stekker. Apparaten met een groot stroomverbruik kunt u beter thuis laten. 
  • Omwille van de veiligheid dient elke deelnemer zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie Bergen op Zicht en de gemeente. 
  • De deelnemer aanvaardt de aansprakelijkheid voor en vrijwaart de stichting en de medewerkers tegen iedere schade die tijdens of in verband het evenement mocht ontstaan.

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juli 2022. Wie na deze datum komt, kan in principe niet meer mee doen. Als u zich inschrijft voor Bergen op Zicht 2022, ontvangt u binnen drie weken een bevestiging. Uiterlijk 1 september ontvangt elke deelnemer een informatiepakket. In verband met de kosten van de organisatie wordt bij no show een vergoeding van €50 in rekening gebracht.