Wizards of BoZ

Honk- en softbalsport op een leuke sportieve manier aanleren. We zijn gericht op breedtesport zodat zoveel mogelijk mensen deel kunnen nemen aan trainingen en wedstrijden.