The flying shuttle

Het aanbieden van sportactiviteiten aan jong tot oud binnen de gemeente Bergen op Zoom door middel van de badmintonsport aan:
> Jeugd (training en wedstrijden voor recreanten en competitieverband),
> Senioren (vrijspelen, training en wedstrijden voor recreanten, district en landelijke bondscompetitie),
> Ouderen (recreanten vrij spelen).