St. In den Scherminckel

Stichting In Den Scherminckel (SIDS) is een organisatie van amateur-archeologen te Bergen op Zoom met als doel de materiële getuigenissen van de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de stad Bergen op Zoom en haar omgeving te conserveren, te beschrijven, te plaatsen in de context van de geschiedenis, teneinde deze toegankelijk te maken voor het publiek ten behoeve van studie, educatie en genoegen.