SP Bergen op Zoom

Politieke partij, op socialistische manier bijhouden, bewerken, informeren en actief zijn op politiek gebied in de breedste zin des woords.