Schuldhulpmaatje Brabantsewal

Vrijwilligers organisatie die mensen praktische hulp biedt en begeleidt bij financiele vragen en problemen. hiervoor zijn er zogenaamde schuldhulpmaatjes actief.