Lions Club Bergen op Zoom

Lions zetten zich lokaal en wereldwijd belangeloos in voor het goede doel. Door te denken en werken vanuit zeer uiteenlopende professies voegen zij elkaar ook waarde toe. De Club heeft anno 2016 een aantal maatschappelijke activiteiten onder haar hoede die variëren van een groot fundraisingproject, de Cultuur Carrousel t.b.v. het Hospice in Bergen op Zoom, een cultuurhistorisch erfgoed project rondom de West Brabantse Waterlinie en een wijnactie waarmee geld voor goede doelen wordt verzameld. Ze speelt ook een zeer actieve rol voor het Samenloop voor Hoop evenement ten behoeve van het KWF. De Club geeft jaarlijks acte de présence bij de Nationale NL DOET dagen.