BAS Bergse Actieve Senioren

Diensten verlenen en behartigen van individuelen belangen van ouderen en het organiseren van sociaal culturele activiteiten.