Alliance Francaise

Alliance Francaise is een wereldwijde non-profit organisatie met als doel niet-franstaligen bekend te maken met Frankrijk en de Franse taal en cultuur. Er worden cursussen Frans gegeven op elk niveau en er zijn maandelijks culturele avonden voor de leden.