natuur en milieuverenigingen Namiro en Benegora

BENEGORA staat voor Belgisch Nederlands GrensOverleg Regio Antwerpen:

Het gebied west Noord Brabant in Nederland, Oost Zeeland en de provincie Antwerpen in België als werkingsgebied.
Eigen activiteiten beperken zich in principe tot grensoverschrijdende milieuproblemen; bij lokale problemen wordt steun verleend aan lokale groepen.
De aandacht gaat uit naar het leefmilieu in het algemeen. Werkgroepen zijn gespecialiseerd in lucht, bodem- en waterverontreiniging, ruimtelijke ordening en natuurbehoud.
Wij denken meer en komen met voorstellen over duurzaamheid, sluiten van de kringloop en de energietransitie in onze regio,
BENEGORA is o.a. aangesloten bij de BBL (Bond Beter Leefmilieu, Brussel), de Stichting Natuur en Milieu (Utrecht) en de BMF (Brabantse Milieu Federatie, Tilburg).
Bent U geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor verdere informatie. Dan wordt u echt actief!