Marqeez

MARQEEZ, the house of art is een school waar verschillende kunsten samenkomen. Dans, zang, tekenen en schilderen op ieder niveau. Wij proberen iedereen te inspireren en bruikbare tools te geven om zijn of haar eigen talenten te ontdekken. Zelfvertrouwen, respect en plezier is de rode draad tijdens, maar ook voor en na de lessen. De school beschikt over 2 danszalen, een huiswerk ruimte, teken atelier en chillroom. Het is een thuis voor iedereen.

Zonnebloem regio Brabantse Wal

Zonnebloem regio Brabantse Wal

De Zonnebloem regio Brabantse Wal vertegenwoordigt 14 Zonnebloem afdelingen in West Brabant en Oost Zeeland. Deze afdelingen organiseren activiteiten en dagtochten voor mensen met een lichamelijke beperking, die zonder begeleiding niet aan dit soort activiteiten kunnen deelnemen.

Koninklijke Luchtmacht/Vliegbasis Woensdrecht

Vliegbasis Woensdrecht is de Main Support Base van de Koninklijke Luchtmacht. Op de vliegbasis zijn 2 onderdelen gevestigd. Die zorgen voor opleidingen, meteorologische ondersteuning, logistiek en onderhoud voor de gehele luchtmacht en Defensie. Naast lesvliegtuigen van de luchtmacht gebruiken de andere vliegbases en civiele medegebruikers de vliegbasis voor training en onderhoud.

Kijk voor meer informatie op: https://www.defensie.nl/organisatie/luchtmacht/vliegbases-en-luchtmachtonderdelen/woensdrecht

Oranjecomité Bergen op Zoom

Kijk voor meer informatie op: https://www.koningsdagboz.nl/ !

Smartlappen Koor bittere tranen

In het verleden is in Bergen op Zoom een klein aantal muziekliefhebbers begonnen met het zingen van smartlappen, zij noemden zich “De Smarties”. Dit clubje werd al snel een grotere groep. In januari 1999 werd besloten de naam te veranderen in: Eerste Bergse Smartlappenkoor Bittere Tranen, wat de officiële naam is van het koor. Naar buiten toe, voor optredens e.d. noemen we ons Bittere Tranen.

sv MOC’17

s.v.M.O.C.’17 is op dit moment de grootste sportvereniging in de regio West-Brabant en heeft zoals je hiervoor hebt kunnen lezen een hele lange traditie. In 2017 bestaat onze club maar liefst 100 jaar! Dit seizoen (2016-2017) heeft onze vereniging meer dan 1.250 leden en wekelijks voetballen er 70 elftallen bij s.v.M.O.C’17.

De jeugd is het fundament van de club maar daarnaast zijn we trots dat MOC al meer dan 20 jaar voetbal voor mensen met een beperking ondersteunt (het zogenaamde G-voetbal). Dit seizoen heeft MOC 3 G-teams. Een aantal jaar geleden heeft s.v.M.O.C.’17 een Belgische G-team geadopteerd (“De Bosuilen” uit Kapellen). Ook zijn veel meisjes actief bij de vereniging. In diverse leeftijdscategorieën spelen onze meiden wekelijks hun wedstrijden. Om deze doelgroep de juiste aandacht te geven is een aparte technische commissie opgericht om het meidenvoetbal meer structuur te geven en naar een hoger plan te tillen. Het vlaggenschip bij de vrouwen is Vrouwen 1. Zij spelen met groot enthousiasme hun wedstrijden op zondagmorgen. Het is een leuke, jonge en talentvolle groep met veel potentie.

Vrienden Hospice De Markies

Het sterven niet langer doodzwijgen! Ter ondersteuning in financiële en materiële zin van De Hospice de Markies is er Stichting Vrienden Hospice de Markies. Meer informatie op: https://www.vriendenhospicedemarkies.nl/

WBAC Zweefvliegvereniging

Je hebt ze vast wel eens in de lucht gezien, draaiend op de thermiek naar boven, een geweldige ervaring. De stilte, de snelheid, de spanning en niet te vergeten het uitzicht. Het is een ervaring die je nooit meer vergeet!

De WBAC (West Brabantse Aero Club) een vereniging waar zweefvliegen een passie is. Onze saamhorigheid wordt bepaald door onze cultuur, deze is open en transparant en geeft hierdoor iets extra’s aan ons verenigingsleven. Mensen uit alle geledingen van de bevolking kunnen zweefvlieger worden. Je bent natuurlijk ook van harte welkom op onze vereniging als je al zweefvlieger bent.

Veiligheid staat hoog in het vaandel en wordt door iedereen beleefd als het hoogste goed binnen onze vereniging. Een veilige omgeving om te leren zweefvliegen maar ook om je zelf te ontplooien.

Heb je wel eens gedacht, dat wil ik ook, maar je bent nooit verder gekomen dan dat… nodigen wij jullie uit om kennis te maken met deze sport en beleef zelf hoe het is om in een zweefvliegtuig te zitten, kom snel eens langs.

HEROES for HEROES

Stichting Heroes for Heroes is in 2011 ontstaan door een club enthousiaste vrijwilligers. Het streven: jong en oud op de fiets krijgen om een mooi bedrag op te halen voor lokale en regionale instanties & goede doelen die de strijd tegen kanker aangaan. En zo staat op zaterdag 15 januari 2022 voor de 10e keer de indoor cycling marathon op de Bergse evenementenkalender.

De intensieve, uitputtende indoor cycling marathon symboliseert voor Heroes for Heroes het gevecht dat kankerpatiënten vaak dagelijks en maandenlang leveren in de strijd voor leven of dood. In de sport zijn er veel sporters die maandenlang alles geven/alles opzijzetten om de finish te halen, maar ondanks al die inspanningen de finish nooit halen. Helaas geldt dit ook voor velen die, ondanks hun zware gevecht en opofferingen, de strijd tegen kanker niet kunnen winnen. Tijdens Heroes for Heroes staan we hierbij stil en inspireren en motiveren we jong en oud om te fietsen als ware Heroes en daarmee zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen. De fietsende Heroes geven alles voor alle Heroes die het gevecht tegen kanker zijn aangegaan, aangaan en nog aangaan.

Lievevrouweparochie Bergen op Zoom

De Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom bestaat uit één parochie met één geloofsgemeenschap nl. RK geloofsgemeenschap Bergen op Zoom en twee kerken: Gertrudiskerk en de Lourdeskerk.

SDW

SDW begeleidt, ondersteunt en behandelt mensen met een verstandelijke beperking. Circa 870 betrokken en gekwalificeerde medewerkers en ruim 370 enthousiaste vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor een Goed Leven voor ongeveer 1330 cliënten. Naast ruim vijftig woon- en dagbestedingslocaties midden in de samenleving biedt SDW ook ondersteuning thuis en in het onderwijs aan cliënten en hun netwerk. Het Startpunt is er voor zowel interne als toekomstige cliënten van SWD. Iedereen met een (hulp) vraag kan deze stellen aan het Startpunt. Dat mag de cliënt rechtstreeks doen, maar dit kan ook een familielid, persoonlijk begeleider, een organisatie als MEE of andere betrokkenen van de cliënt zijn. Het Startpunt houdt overzicht op de open plaatsen en wachtlijst binnen SDW, coördineren crisisplaatsingen en geven signalen af naar het management.

Stichting Historische kostuums

Stichting Historische kostuums

Ontwerpen en vervaardigen historische kostuums t.b.v. Openluchtspektakels in Bergen op Zoom.
Verhuur van historische kostuums.

RPV BoZ e.o.

Onze vereniging zet zich in voor reumapatiënten. We organiseren beweegactiviteiten en vele andere gezellige activiteiten. We komen op voor mensen die door hun handicap problemen ondervinden.

Bergen op Zoomse Schaakvereniging

De schaakvereniging van Bergen op Zoom. 
Clubgebouw senioren: Dependance Sport & Beweging van RSG ‘t Rijks, Rijtuigweg 4, 4611 EL Bergen op Zoom. Clubavond senioren: Vrijdagavond vanaf 20:00 uur
Clubgebouw jeugd: Gymnasium Juvenaat, Pater Dehonlaan 63, Bergen op Zoom. Clubavonden jeugd:
Dinsdagavond van 18:30 tot 19:30 uur: lessen en competitie

IVN Groene Zoom

IVN Groene Zoom

IVN Groene Zoom is de afdeling voor Bergen op Zoom en omstreken. Al 30 jaar organiseren we excursies en activiteiten voor iedereen die de natuur op de Brabantse Wal wil beleven.

Humanitas West Brabant

Humanitas West Brabant

Humanitas is een Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. Vrijwilligerswerk staat centraal. Wie zinvol aan de slag wil als vrijwilliger kan zich aansluiten bij Humanitas.

FabLab

FabLab

Het fablab biedt de mogelijkheid om 3D printers en lasersnijder te gebruiken en er mee om te leren gaan.

Stichting bezichtiging monumenten

Stichting bezichtiging monumenten

Het levendig houden van het Bergs cultuur historisch erfgoed door middel van het openstellen van monumenten en organiseren van stadswandelingen.

Schuldhulpmaatje Brabantsewal

Schuldhulpmaatje Brabantsewal

Vrijwilligers organisatie die mensen praktische hulp biedt en begeleidt bij financiele vragen en problemen. hiervoor zijn er zogenaamde schuldhulpmaatjes actief.

Wens Ambulance Brabant

WensAmbulance Brabant is een stichting die mensen die terminaal zijn hun laatst wens rijdt. Hiervoor beschikt de stichting over 4 ambulances en 200 vrijwilligers. 1 van de ambulances is gestationeerd in Bergen op Zoom.

S&L Zorg

Menslievende Zorg, vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan. Bij ons staat de cliënt centraal. Centraal vanuit de overtuiging dat elke cliënt zorg en ondersteuning krijgt die afgestemd is op zijn specifieke behoeften. Wij ondersteunen de cliënt in het maken van eigen keuzes en wij geven hier op actieve wijze invulling aan.

The Musicompany

The Musicompany

Op 17 maart 2003 is het idee ontstaan om een soort musicalvereniging op te richten. In de basis heeft TMC een simpele doelstelling: het op een zo hoog mogelijk artistiek niveau, in verenigingsverband, op niet-beroepsmatige wijze beoefenen van totaal theater (theater wat je ziet, hoort en voelt). Er zijn vervolgens audities gehouden waarin 3 disciplines centraal stonden, namelijk: zang, dans en acteren. Zo werkt het nu nog steeds. Wil je lid worden van TMC dan moet je auditie doen en goed bevonden worden in alle drie de disciplines.

Saver

Het regionaal afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf Saver voert sinds 1999 diensten uit voor zijn aandeelhoudende gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. Daarnaast levert Saver ook diensten aan andere overheden, het bedrijfsleven en particulieren.

Stichting Talokoto Nederland

Stichting Talokoto Nederland

Stichting Talokoto Nederland helpt kinderen met beperkingen in Gambia. We zorgen voor onderdak, kleding, voedsel, medicijnen en als het kan gaan de kinderen naar school. Dit alles om ze uit de anonimiteit te halen en meer zelfredzaam te maken.

FNV Senioren en FNV Lokaal

FNV Senioren is er voor jou. Samen met jou komen we op voor jouw inkomen. Voor betaalbare zorg. Voor een goed pensioen en een goed huis. En dat laten wij overal weten; in politiek Den Haag en in je gemeente. Samen met jou. Doe je ook mee?

Stichting Vrienden van het Markiezenhof

Al 50 jaar zet de Stichting Vrienden van het Markiezenhof zich in voor behoud van het unieke, laat-Middeleeuwse stadspaleis. In het verleden lag de nadruk op het leveren van bijdragen aan de museumcollectie, zoals de schenking van het wandtapijt. Tegenwoordig zijn we meer gericht op promotie, ondersteuning en voorlichtingsprojecten.

stichting WéViGé

In Nederland hebben ongeveer 600.000 mensen in meer of mindere mate een visuele beperking d.w.z. slechtziend of blind. Als er voor deze mensen niets of nauwelijks nog iets is te doen komen velen van hen in een isolement, met in het uiterste geval psychische problemen. Het terechtkomen in een isolement is in de meeste gevallen te voorkomen. Ook mensen met een visuele handicap kunnen hun leven zinvol maken. Organisaties die op het gebied van: educatie, recreatie of sport veel voor de visueel gehandicapten kunnen betekenen zijn er in Nederland te over. Het probleem is dat de visueel gehandicapten niet op de hoogte zijn van het bestaan van deze organisaties en de mogelijkheden die zij bieden. Ook de meeste oog- en huisartsen hebben niet het benodigde inzicht betreffende de hulpverlenende organisaties. Uit contacten met visueel gehandicapten en met de hulpverlenende instanties is gebleken dat dit manco voor alle partijen zeer frustrerend is. Om dit in de toekomst te voorkomen is deze website samengesteld. Het is bedoeld als wegwijzer voor mensen met een visuele handicap. U vindt op deze website een beknopt overzicht van organisaties waar u terecht kunt.

Stichting Talokoto

Stichting Talokoto

Stichting Talokoto Nederland is ontstaan vanuit de wens en behoefte om kansloze (kansarme) kinderen in Gambia te helpen. Het is een project, bestemd voor gehandicapte kinderen, wezen en kinderen zonder enig uitzicht op een zelfstandige toekomst.

TTV Het Markiezaat

Tafeltennis voor jong en oud,recreant en prestatiespeler
Op onze vereniging is iedereen welkom die wil tafeltennissen. Wij hebben een aantal fanatieke trainers die onze leden leren tafeltennissen.

Jeugdleden kunnen na verloop van tijd ook competitie gaan spelen. Bij de senioren is een diversiteit te vinden van recreatieve spelers tot fanatieke competitiespelers.

Zeeverkennersgroep Karel Doorman

Bergen op Zoom heeft sinds 1961 een bloeiende zeeverkenners groep die zich inzet om jeugd actief op het water te krijgen. Inmiddels heeft deze groep circa 150 leden, verdeeld over verschillende speltakken. En uiteraard wordt de groep gesteund door de nodige leiding en bestuur.

Het clubhuis bevindt zich aan de jachthaven van Bergen op Zoom. Van hieruit zijn het Zoommeer en de Oosterschelde binnen handbereik.

AIC Bergen op Zoom

Het Autisme Info Centrum (AIC) is een onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). De kracht van het AIC ligt in het lotgenotencontact, het leren en delen van elkaars ervaringen en het zoeken naar hulp. Daarnaast kunt u er terecht voor informatie en documentatie.

BC Agge Mar Leut Et

Bc Agge Mar Leut Et bouwt in de categorie Extra grote loopgroep met rijdend gedeelte en valt qua jurering tussen de A-wagens en de B-wagens.

Dementievriendelijke gemeente/Alzheimer West-Brabant/Odensehuis

Het Dementienetwerk West-Brabant is een samenwerkingsverband in de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht. De aangesloten partners geven in deze gemeenten invulling aan de doelstellingen van het Dementienetwerk.

Wij staan voor het versterken van de positie van mensen met dementie en hun mantelzorgers door het verbeterenvan het hulpaanbod en het verbinden van de partners die zorg en ondersteuning aanbieden in de regio West-Brabant.

Stichting Triple AAA Zorg

Triple A.A.A. Zorg is een jonge organisatie die inzetbaar is in meerdere gemeenten in de regio West-Brabant en gemeente Tholen. Wij staan voor ambulante zorg, gericht op de (moeilijk bereikbare) volwassen doelgroep om het welzijn van het individu en het herstel binnen hun omgeving en overheid te ondersteunen. 

Gospelkoor Real Power

Wij zijn een groep die swingende gospelmuziek zingt met uitstapjes naar soul en R&B. Wij zingen omdat we dat ontzettend leuk vinden en hebben geen christelijke signatuur. Iedereen die zich hierin kan vinden is welkom. Zingen doen we onder de bezielende leiding van Mariëlle Tempelaars.

Jeugdraad Bergen op Zoom

De Jeugdraad bestaat uit jongeren, van verschillende leeftijden, uit de Gemeente Bergen op Zoom. Wij vertegenwoordigen de Bergse jongeren. Wij zijn een officieel adviesorgaan sinds 2001, hiermee zijn wij de oudste Jeugdraad van Nederland.

Kiwanis Wouw-Zoomvlet

Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor het verbeteren van de wereld, kind per kind en gemeenschap per gemeenschap.  Het motto van Kiwanis is “serving the children of the world”.  Op vele manieren dragen de vrijwilligers van Kiwanis bij aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Mannenkoor Fortissimo

Het doel van Mannenkoor Fortissimo is het bij elkaar brengen van mannen om plezier te beleven aan het samen zingen. Dat plezier wordt vergroot door het voortdurend zoeken naar hoge zangkwaliteit.
Ondanks de respectabele gemiddelde leeftijd van de dertig leden van het koor, trekt wat ten gehore wordt gebracht nog steeds volle zalen.

Merck Toch Hoe Sterck

Wij zijn een groep enthousiaste vrouwen, mannen en kinderen uit de regio Bergen op Zoom, die in groepsverband de geschiedenis van Bergen op Zoom ten tijde van de 80-jarige oorlog van waaruit het overwinnings-lied (geuzenlied) Merck Toch Hoe Sterck is ontstaan, wil overbrengen.

Omroepstichting ZuidWest

ZuidWest TV, ZuidWest FM en ZuidWest Update vormen samen de streekomroep voor de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht.

Omroepstichting ZuidWest heeft als doelstelling de meest actuele, herkenbare en informatieve multimediale informatievoorziening van West-Brabant te zijn. Via radio, televisie en internet brengt Omroepstichting ZuidWest de inwoners in West-Brabant continu op de hoogte van de actualiteiten en achtergronden in de regio.

Natuurpodium

Wij verzorgen een educatief programma over het lokale erfgoed, natuur en duurzaamheid. Zo leveren we een bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van de regio. Samen met partners ontwikkelen we lessen, projecten, exposities en evenementen die zorgen voor een grotere kennis en waardering voor de lokale natuur en duurzame initiatieven. Ook laten we mensen participeren die (nog) een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Wizards of BoZ

Als jij op zoek bent naar een leuke buitensport die voornamelijk in de zomer gespeeld wordt en je houdt van gezelligheid, sportiviteit en persoonlijke aandacht dan is deze honkbal- en softbal vereniging wat jij zoekt en moet je zeker eens een kijkje komen nemen.

MH&LC Tempo

Hockeyclub van Bergen op Zoom.

Voedselbank GoedOntmoet

Stichting Goed Ontmoet zet zich al jaren in om klanten in West-Brabant en op Tholen van voldoende voedsel te kunnen voorzien. Wij beschikken over uitgiftepunten in zes gemeenten: Roosendaal, Halderberge, Steenbergen, Bergen op Zoom, Tholen en Woensdrecht.

SamenDoen

SamenDoen beloont pashouders die aankopen doen bij hun favoriete, lokale ondernemers met punten. Met de gespaarde punten kunnen pashouders vervolgens weer betalen bij aangesloten winkeliers, horecagelegenheden en andere ondernemers. Tegelijkertijd steunt SamenDoen lokale goede doelen en initiatieven waarbij inwoners zich inzetten voor een ander. Hiermee is SamenDoen een uniek en sociaal loyaliteitsprogramma, waarvan iedereen profiteert!

Monkey Moves West-Brabant west

  • FUN, FUN, FUN
  • Ontwikkeld door professionals, samen met ouders en (onze eigen) kinderen.
  • De plek voor de perfecte mix van zelf ontdekken en leren.
  • Motorische, sociale en emotionele voorsprong door een uitdagend beweegprogramma.
  • Wetenschappelijk gefundeerd programma voor de start van een leven lang gezond bewegen.

Theatervereniging DoeDeMee

Theatervereniging DoeDeMee is een theaterplatform voor jong en oud.

De theatervereniging bestaat uit een club enthousiaste mensen die zich inspannen voor hun talenten op het toneel. Theatervereniging DoeDeMee is een nieuwe theatervereniging. We bestaan nog niet zo lang en leven voort uit de oude theatergroep Théâtre Jamais.

VluchtelingenWerk Bergen op Zoom

VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden.

Wielervereniging RSC de Zuidwesthoek

Bij RSC de Zuidwesthoek kun je terecht voor wegwielrennen, veldrijden en mountainbiken. De club is een oude en gezonde club waar niet alleen presteren, maar ook genieten hoog in het vaandel staat. Momenteel hebben we ongeveer 80 leden verdeeld over de disciplines.

Aquarius, roeivereniging

Wij zijn een groeiende vereniging van recreatieve (volwassen) roeiers, zowel mannen als vrouwen. Middelbare school jeugd is ook van harte welkom! Doorgaans wordt er op de Binnenschelde doordeweeks in de avonduren of ’s ochtends bij zonsopgang geroeid of in het weekend, maar andere tijden zijn ook bespreekbaar! 

Tennisvereniging Smash

Onze tennisvereniging is opgericht op 28 april 1938 en draag de naam “Smash Bergen op Zoom”. Vanaf die tijd heeft onze verenging tennisbanen gehuurd van de Gemeente Bergen op Zoom op sportpark Rozenoord.

Het doel van onze vereniging is om gelegenheid te geven tot het beoefenen van de tennissport. Bovendien wordt getracht een band te vormen tussen de leden. De vereniging tracht het spelpeil voortdurend te verhogen door onder andere het gelegenheid geven tot het nemen van tennistraining, het uitschrijven van wedstrijden, het deelnemen aan de competitie etc.

Bijenhoudersverenging de Wal van Brabant

Zowel voor de ervaren als de beginnende imker, maar ook voor niet-imkers die geïnteresseerd zijn in het leven van de (honing-)bij.

Markiezenhof

Hier worden geheimen onthuld…