Bergen op Zicht

De vierde editie BergenopZicht wordt gehouden op zaterdag 24 september 2022. Het evenement vindt ook dan weer plaats in de binnenstad, langs het traject:  Sint-Catharinaplein, Hofstraat, de Achterplaats, Beeldentuin en Grote Binnenplaats van Het Markiezenhof, het Beursplein, de Steenbergsestraat, de Fortuinstraat en de Grote Markt.

Wie kunnen deelnemen?

Alle organisaties en instellingen zonder winstoogmerk uit de gemeente Bergen op Zoom kunnen deelnemen: verenigingen van sport, muziek en cultuur, stichtingen, onderwijsinstellingen, kerken en andere genootschappen, serviceclubs, belangenorganisaties, politieke partijen en (semi)overheidsinstellingen.

Kosten

Voor deelname worden geen kosten in rekening gebracht, maar in verband met de hoge kosten voor de organisatie wordt een vrijwillige bijdrage zeer op prijs gesteld (zie inschrijfformulier). Faciliteiten zoals (markt)kramen voor presentaties, stroomaansluitingen en podia met geluidsvoorziening worden door de Stichting BergenopZicht geregeld. Een deelnemende groep krijgt een kraam voor z’n presentatie maar de kosten voor inrichting van die kraam zijn voor eigen rekening.

Presentaties

Elke deelnemer kan zelf met eigen materiaal de kraam inrichten. Er zijn hier en daar tussen de kramen open ruimtes die eveneens gebruikt kunnen worden voor presentaties. Maak met creativiteit gebruik van deze ruimtes en verras de bezoekers. We willen dat de open ruimtes vrijwel de gehele tijd gebruikt worden. Wilt u een demonstratie geven, dan kunt u zich aanmelden voor het gebruik van één van de twee podia. Deelnemers die een stroomaansluiting wensen, dienen zelf te zorgen voor een verlengsnoer van tenminste 20 meter (met geaarde stekker). Een optreden/presentatie op een podium mag maximaal 30 minuten duren. Op basis van het totaal aantal aanmeldingen gaan we bekijken of uw verzoek ingepast kan worden. Zo’n podium beschikt over een standaard geluidsinstallatie met één microfoon en cd-speler. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dat aangeven op het aanmeldingsformulier. U kunt dan tevens andere wensen aangeven, zoals benodigde ruimte, aantal personen, duur van het optreden enz. Indien nodig, nemen wij na uw inschrijving contact met u op.

Thematische indeling

Voor zover dat mogelijk is, wordt op het traject een zodanige indeling gemaakt dat groepen en organisaties met een vergelijkbaar doel bij elkaar worden geplaatst: sport, muziek/cultuur, gezondheid/zorg, wijk/dorp, groen/duurzaamheid/natuur, sociaal-maatschappelijk/onderwijs en veiligheid.

Spelregels

  • De organisatie bepaalt wie waar staat, welke (markt)kraam of ruimte krijgt en wanneer een deelnemer die middag vanaf 12.00 uur op een podium optreedt.
  • Voorzover deelnemers aan BergenopZicht financiële activiteiten ten behoeve van de eigen organisatie ondernemen, mag dit enkel vanuit de kraam en ruimte die door de organisatie aan de deelnemer ter beschikking is gesteld.
  • Om overlast voor andere deelnemers te voorkomen, dient het gebruik van geluidsversterkende apparatuur tot een minimum beperkt te worden.
  • De presentatieruimtes dienen vrijwel de gehele tijd gebruikt te worden. Wilt u een demonstratie geven, dan tekent u in op een podium.
  • De deelnemer wordt dringend verzocht om voertuigen waarmee materiaal wordt aangevoerd uiterlijk 12.00 uur verwijderd te hebben van het manifestatieterrein. Niet eerder dan 17.00 uur kan men met de ontruiming van de kraam beginnen.
  • Omwille van de veiligheid dient elke deelnemer zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie en de gemeente.